Maden, Cevher ve Metal Analizleri

Deneyi Yapılan Malzemeler veya Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)

Kireç Taşı-Kireç

 

Major  Elementlerin (Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, TiO2,  Na2O, SiO2, MnO) Tayini AAS  yöntemi

 

ASTM C 1301

 

Kızdırma Kaybı  Tayini

ISO 26845

Altın Cevheri, Cevher Numuneleri, Jeolojik Örnekler

 

Altın (Au) Tayini

Ön işlem: Kral Suyunda Çözme, DIBK Ekstraksiyonu

Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem

İşletme İçi Metot

P.15-T.17 (Rev.02)

(ISO 15249)

 

Gümüş Cevheri, Cevher Numuneleri, Jeolojik Örnekler

 

Gümüş (Ag) Tayini

Ön İşlem: Asitte Çözme

Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem

TS ISO 15247

 

Feldspat, Kil – Kaolen Türevleri, Kuvars ve Silis Kumu Türevleri, Kireç Taşı, Kireç, Dolomit, Magnezit, Perlit, Zeolit, Talk

 

 

 

Alüminyum oksit (Al2O3), Demir oksit (Fe2O3), Titanyum dioksit (TiO2), Kalsiyum oksit (CaO), Magnezyum oksit (MgO), Sodyum oksit (Na2O), Potasyum oksit (K2O), Silisyum dioksit (SiO2) Tayini

 

Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi

Ölçüm: Atomik Absorpsiyon

Spektrometrik Yöntem

 

İşletme İçi metot

P.15-T.15 (Rev.02)

(ASTM C1301)

 

Krom Cevheri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler

 

Krom oksit (Cr2O3) Tayini

 

Ön İşlem: Mikrodalga Asitte Çözme

Ölçüm: Mohr Tuzu ile Titrasyon yöntemi

 

İşletme İçi metot

P.15-T.71 (Rev.00)

(ASTM E342, TS 6638)

 

Krom Cevheri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler

 

Silisyum dioksit (SiO2) Tayini

 

Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi

Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem

 

İşletme İçi metot

P.15-T.72 (Rev.00)

(ASTM C1301)

Krom Cevheri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler

 

Demir (Fe), Magnezyum oksit (MgO) Tayini


Ön İşlem: Mikrodalga Asitte Çözme

Ölçüm:Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem

 

İşletme İçi metot

P.15-T.73 (Rev.00)

 

Mangan Cevherleri ve Konsantreleri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler

Mangan dioksit (MnO2) Tayini

 

Titrasyon Yöntemi

 

ASTM E465

Mangan Cevherleri ve Konsantreleri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler

Mangan (Mn), Demir (Fe), Alüminyum oksit (Al2O3), Silisyum dioksit (SiO2)

 

Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi

Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem

 

İşletme İçi metot

P.15-T.70 (Rev.00)

(ASTM C1301)

Sülfürlü Cevherler ve Konsantreler (Demir, Bakır, Kurşun ve Çinko)

Nem Miktarı Tayini

Gravimetrik Yöntem

 

 

TS ISO 10251

 

Sülfürlü Cevherler ve Konsantreler (Demir, Bakır, Kurşun ve Çinko)

Demir (Fe), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Bakır (Cu) Miktarı Tayini

 

 Ön İşlem: Asitle Özütleme

 Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem

 

İşletme İçi metot

P.15-T.50 (Rev.01)

 

Sülfürlü Cevherler ve Konsantreler (Demir, Bakır, Kurşun ve Çinko)

Silisyum Dioksit (SiO2) Tayini

Gravimetrik Metot

 

İşletme İçi metot

P.15-T.50 (Rev.01)

Antimon Cevherleri ve Konsantreleri

Antimon (Sb) Tayini

 

Ön İşlem: Asitle Özütleme

 Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem

 

İşletme İçi metot

P.15-T.50 (Rev.01)

 

Kobalt Bazlı Metal Alaşımları, Titanyum Bazlı Metal Alaşımları, Diş Metalleri, Kron-Köprü, Diş Protez Metal ve Alaşımları

Molibden (Mo) (%1,5 – %30,0) Tayini

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.75 (rev 00;28.10.2019)

Demir (Fe) (%1,0 – %50,0) Tayini

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.76 (rev 00;28.10.2019)

Kobalt (Co) (%25,0 – %75,0) Tayini

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.77 (rev 00;28.10.2019)

Krom (Cr) (%18,0 – %30,0) Tayini

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.78 (rev 00;28.10.2019)

Mangan (Mn) (%0,10– %2,00) Tayini

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.79 (rev 00;28.10.2019)

Nikel (Ni) (%0,5 – %25,0) Tayini

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.80 (rev 00;28.10.2019)

Aluminyum (Al) (%0,25 – %7,0) Tayini

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.88 (rev 00;13.02.2020)

Titanyum (Ti) (%25,0 – %90,0) Tayini;

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.89 (rev 00;13.02.2020)

Vanadyum (V) (%0,1 – %6,5) Tayini

AAS Metodu

İşletme içi Metot

P.15-RP.90 (rev 00;13.02.2020)

 

Akredite kapsam dışında yapılan diğer maden-cevher-metal analizleri

 

Deneyi Yapılan Malzemeler veya Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)

Maden-Cevher-Metal

 Elementlerin (Pb, Zn, Fe, Cu, Sb, Cd, Al, Si, Mg, Ca, B, Ni) Tayini

Ön işlem: Asit ile Özütleme

Ölçüm: -Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu

İşletme İçi Metot

(P.15-T.50)

Krom Cevheri

Krom Oksit (SiO2, Cr2O3, Fe2O3) Tayini

Titrasyon Yöntemi

İşletme İçi Metot

Mangan Cevheri

Ön işlem: Lityum Tetraborat Eritişi

Ölçüm: -Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu

İşletme İçi Metot

Kuvars cevheri

SiO2, Fe2O3

İşletme İçi Metot

Kükürt cevheri

(Serbest kükürt, bağlı kükürt)

İşletme İçi Metot

Kromit

(SiO2,Cr2O3, Fe2O3)

İşletme İçi Metot

Magnetit

(Toplam Fe)

İşletme İçi Metot

Rutil analizi

(TiO2)

İşletme İçi Metot

Nikel, kobalt cevheri analizi

(SiO2, Ni, Co)

İşletme İçi Metot

Sülfürlü cevher analizi

SiO2, Sb, S, Hg, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Cd, Co, Ni, Au

İşletme İçi Metot

Grafit

Nem, Kül, Kalori, Uçucu, Grafitik Karbon, Toplam Kükürt ve HCl’de Çözünenler

İşletme İçi Metot

Alüminyum Alaşımları (AAS)

Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn

İşletme İçi Metot

 Magnezyum Alaşımları (AAS)

Ca, Cu, Mn, Zn

İşletme İçi Metot

Bakır Alaşımları (AAS

Cu, Cd, Fe, Pb, Ni, Mn, Sn, Zn

İşletme İçi Metot

 Nikel ve Nikel Alaşımları (AAS)

Cr, Mg, Mn

İşletme İçi Metot

 Kızıl Döküm (AAS)

Sn, Cu

İşletme İçi Metot

Beyaz Metal (AAS)

Pb, Sb, Cu, Zn

İşletme İçi Metot

 Demir ve Çelik (AAS

Cr, Co, Cu, Mg, Mn, Mo, Ni, Si, P

İşletme İçi Metot

Metal Döküm Alaşımları (AAS

Fe, Cr, Mn, Si, Mo, P, Ni

İşletme İçi Metot

Talk analizi

MgO, SiO2, Fe2O3

İşletme İçi Metot

Değişik silikat analizleri (Silis, oksitler)

Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, Kızdırma Kaybı)

İşletme İçi Metot

Magnezit analizi

SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO), Kızdırma Kaybı

İşletme İçi Metot

Alçı taşı analizi

Serbest ve kombine su, silis ve çözünmeyen silikatlar, Al2O3 + Fe2O3, Cao, SO3

İşletme İçi Metot

Fluorit analizi

Karbonatlar, CaF2, SiO2 çözünmeyen artık

İşletme İçi Metot

Bor analizi

B

İşletme İçi Metot

Fosfat minerali analizi

P2O5

İşletme İçi Metot

Fotoğrafçılıktaki sabitleştirme banyosu çözeltileri

 

İşletme İçi Metot

Cıvata üzerinde kaplı fosfat miktarı

 

İşletme İçi Metot

 

 

Talep edilen diğer analizler için laboratuvarımız ile iletişime geçebilirsiniz.