Katı Yakıt Analizleri

Deneyi Yapılan Malzemeler veya Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)

Kahverengi Kömür, Linyit

Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi

TS 4744

Kömür

Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi

ASTM D 2013/ D 2013 M

Kömür

Toplam Nem Miktarı Tayini

ASTM D3302 / D 3302M

Taşkömürü

Toplam Nem Miktarı Tayini

TS ISO 589 Metot C

Taşkömürü

Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini

Eleme Yöntemi

 

TS ISO 1953

 

Kömür

Serbest Kabarma İndisi Tayini

ASTM D 720

Kömür, Kok

Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Eschka Yöntemi

 

TS ISO 334

 

Kömür, Kok

Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi

 

ASTM D 4239

 

Kömür, Kok

Üst Isıl Değer Tayini Bomba Kalorimetre Yöntemi

 

ASTM D 5865

 

Kömür, Kok

Üst Isıl Değeri Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması Bomba Kalorimetre Yöntemi

 

TS ISO 1928

 

Kömür, Kok

Nem, Uçucu Madde ve Kül Tayini ile Birlikte Sabit Karbon Miktarının Hesaplanması
Gravimetrik Yöntem

 

ASTM D 3172

 

Kömür, Kok

Nem Miktarı Tayini

 

ASTM D3173 / D 3173M

Kömür, Kok

Kül Miktarı Tayini

 

ASTM D 3174

 

Kömür, Kok

Uçucu Madde Miktarı Tayini

 

ASTM D 3175

 

Kömür, Kok

Major  Elementlerin (Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO,TiO2, Na2O, SiO2)  Tayini

AAS Yöntemi

ASTM D 3682

Kahverengi Kömür, Linyit

Gerçek Bağıl Yoğunluğun Tayini
Piknometre Yöntemi

TS ISO 5072

Kömür, Kok

Karbon (C) Miktarı Tayini 

Aletli Analiz Yöntemi

ASTM D 5373

Kömür, Kok

Azot (N) Tayini

Ön işlem: Damıtma (Kjeldahl Yöntemi)

Tayin: Titrasyon Yöntemi

İşletme İçi Metot

“P.15-T.58/Rev.00”

(ASM 4500-Norg B)

Kömür, Kok

Karbon (C), Hidrojen (H), Azot (N) ve Kükürt (S) Miktarı Tayini ve Oksijen (O) Miktarının Hesaplanması

 

İşletme İçi Metot

“P.15-T.68/Rev.00”

ASTM D3176

Yağlı Tohumlar, Zeytin Çekirdeği/ Pirina, Biyokütle , Yanabilen Katı Atıklar


(Hayvan Altlıkları, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler)

Genel Analizler için Numune Hazırlama Yöntemi

 

ISO 664

TS ISO 5502

 

Nem Miktarı Tayini

Etüvde Kurutma Yöntemi

TS 1632 EN ISO 665

ISO 771

Kül Miktarı Tayini

 

ISO 749

 

Uçucu Madde Miktarı Tayini

Gravimetrik Yöntem

 

TS EN 15402

 

Yağ Miktarı Tayini

Gravimetrik Yöntem

 

ISO 734

 

Sodyum (Na) Tayini

Ön İşlem: Kül Etme, di‑Lityum Tetraborat Eritişi

Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem

 

ASTM D 3682

 

Isıl Değerin Tayini

Bomba Kalorimetre Yöntemi

 

TS EN 15400

 

Kükürt (S), Klorür (Cl-), Florür (F-), Bromür (Br-), Fosfor (P), Nitrat (NO3) Tayini

Ön İşlem: Bombalı Kalorimetre Yöntemi
Analiz: İyon Kromatografi Yöntemi

 

EPA 5050

TS EN ISO 16994

TS EN ISO 10304-1

 

Toplam Karbon (C), Hidrojen (H), ve Azot (N) İçeriği Tayini

 

TS EN ISO 16948

 

Eser Elementlerin (Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Çinko (Zn)) Tayini

 

TS EN ISO 16968

 

Yığın Yoğunluğunun Tayini

TS EN ISO 17828

 

 

     Akreditasyon kapsamı dışında yapılan diğer Katı Yakıt analizleri

 

Deneyi Yapılan Malzemeler veya Ürünler

Deney Adı

Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar)

 Kömür-Kok

Yanabilen Katı Atık

 Katı Yakıtlar

Yağlı Tohumlar, Zeytin Çekirdeği/ Pirina, Biyokütle , Yanabilen Katı Atıklar


(Hayvan Altlıkları, Ahşap Peletler, Odunsu Biyokütle, Otsu Biyokütle, Meyve Biyokütlesi, Sucul Biyokütle, Harmanlar ve Karışımlar, Ağaçlardan, Çalılardan Gelen Biyokütleler)

Külde Kükürt (S) Tayini

 

ASTM D 5016

 

Yanar Kükürt (S) Tayini

 

ASTM D 5016

 

Oksijen Tayini

 

ASTM D 3176

 

Kül Ergime Derecesi Tayini

 

ASTM D 1857

ISO 540

 

     Talep edilen diğer analizler için laboratuvarımız ile iletişime geçebilirsiniz.