Laboratuvarlarımız

Numunelerin analize kabul edilebilmesi için;

İlgili deneye ait Analiz Talep ve Sözleşme Formu doldurulmalı ve tarafımıza ulaştırılmalıdır.

Kömür-Kok, Katı Yakıt, Zeytin Çekirdeği, Prina, Yanabilen Katı Atık, Grafit, Maden-Cevher-Metal-Alaşım analizleri için en az 2 kg numune homojen olarak alınmalıdır.

Su ve atık su kapsamında yapılacak analizlerde numune eğer müşteri tarafından alınacaksa nasıl alınacağı; koruma, saklama ve laboratuvara ulaştırma koşulları hakkında detaylı bilgi için lütfen laboratuvarımızın numune alma birimi ile iletişime geçiniz.