Kalite Politikamız

TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerini yerine getirerek müşterilerin ve tanınmayı sağlayan yasal otoritelerin ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek deney hizmeti vermektir.

Müşteri memnuniyeti en üst düzeyde sağlanarak, laboratuvarımızın saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmektir.

Laboratuvar deney hizmetlerini, iyi bir mesleki ve teknik uygulama yaklaşımını esas alarak, ulusal ve uluslar arası güncel standart metotların kullanımı ile zamanında doğru, güvenilir ve kaliteli olarak vermektir.

Kalite, planlama, işbirliği ve koordinasyon anlayışının geliştirilmesi ile verimliliği arttırmayı hedeflemektir.

Hizmetin iyi mesleki uygulamalar sayesinde; doğru, tarafsız, çabuk ve güvenilir bir şekilde, müşterilerimizin tescilli haklarının ve bilgilerinin korunmasında tarafsızlık ve gizlilik ilkesi doğrultusunda  kısa sürede verilmesini sağlamaktır.

Personelin kalite dokümanlarını öğrenmeleri, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını sağlamaktır.

Kalitenin ancak ekip çalışması ile sürdürebileceğine inanarak, tüm çalışanların katılımı ve eğitimini ve sağlamaktır.

Kalite Sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış ticari, mali ve diğer baskılardan ve laboratuarın yeterliği, tarafsızlığı ve çalışması ile ilgili olan güveni azaltacak her türlü faaliyetten uzak bulunarak hizmet vermektir.

Sürekli iyileştirme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkin şekilde yapılması için düzenli iç denetimler ve gözden geçirme çalışmalarını gerçekleştirerek müşteri taleplerinin de değerlendirilmesi ile sürekli hizmet kalitesini iyileştirmek, geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır.