Hakkımızda

2013 yılında kurulan Ekin Kimya Laboratuvarı kalite sistemini bilen ve uygulayan, eğitimli ve deneyimli personeli, modern cihaz ve teknik donanımı ve müşteri memnuniyeti odaklı kuruluş politikası ile katı yakıt, yanabilen katı atık, biyokütle, maden-cevher-metal ve su-atık su analizleri kapsamında faaliyet göstermektedir.

Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu tarafından “ TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeterliliği Standardı” kapsamında 2014 yılında kömür-kok analizleri, 2015 yılında zeytin çekirdeği, prina ve diğer biyokütle biriketleri veya yanabilen katı atıklar (evsel atıkların kalorifik değer tespiti), kömür külünde major elementler, altın ve gümüş cevheri, kireç-kireç taşı analizleri ve 2017 yılında su ve atık su (tesis giriş-çıkış sularından, akarsulardan ve nehirlerden numune alma dahil) analizleri kapsamında akredite edilmiştir. 

2014 ve 2018  yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda laboratuvarımız kömür-kok ve su-atık su kapsamında yapılan analizlerde “Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi” almıştır. Çevre laboratuvarı olarak faaliyet göstermektedir.