Previous slide
Next slide

DUYURULAR

TÜRKAK akreditasyon kapsamımız genişlemiştir. (22.02.2023)

Laboratuvarımız, 21-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında TÜRKAK denetçileri tarafından yapılan  kapsam genişletme ve tekrar akrditasyon denetiminden başarıyla geçmiştir. TS EN 615 kapsamında yangın söndürücü kuru kimyevi tozların fiziksel ve kimyasal analizleri, kömürde, kokta,  yağlı tohumlar, zeytin çekirdeği/pirina, biyokütle, yanabilen katı atıklarda proximate ve ultimate analizler, yakıt küllerinde ve curuflarında ağır metaller, endüstriyel kükürt analizleri, jeolojik örneklerde (feldspat, kil-kaolen türevleri, kuvars ve silis kumu türevleri, kireç taşı, kireç dolomit, magnezit, perlit, zeolit, talk, krom cevheri, mangan cevheri, kurşun-çinko cevheri, antimon cevheri) içerik tayini, çok çeşitli metal ve alaşımların içerik analizleri (diş metalleri, kuron-köprü, diş protez metal ve alaşımları) İyon kromatografisi ile katı biyoyakıtlarda ve su/atık sularda anyonların tayini, ICP-OES ile ağır metallerin tayini konusunda yetkinliğimiz TÜRKAK tarafından da teyit edilmiştir. Akreditasyon belgemiz, 11.11.2026 tarihine kadar geçerlidir.
 

Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik belgemiz yenilenmiştir.

Laboratuvarımız, 10-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen Belge Yenileme denetimini başarıyla geçmiştir.  Belgemizin geçerliliği 22.09.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Su ve Atık Su Analizlerinde Doğru Tercih

Akreditasyon belgemizin süresi 12 Kasım 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Fuar Etkinliği

18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan MINEX madencilik fuarındayız.

BLOG